Show trailer

Study time: 30
Gross price: 500.00
Currency PLN
Activities count: 108
License (mos): 12

Kurs języka niemieckiego - poziom podstawowy

Język niemiecki - Kurs podstawowy zwierający słownictwo i gramatykę dopasowaną do poziomu podstawowego. Kurs składa się ze 108 modułów edukacyjnych. lekcje video - w kursie większość wiedzy zawarta jest w postaci lekcji video video. Oglądaj każdą lekcje i wykonuj zadania w zeszycie ćwiczeń. Nie pomijaj żadnego filmiku oraz zadania do wykonania! lekcje audio. Wygodna forma do wykonywania nauki podczas aktywności fizycznej (bieganie, jazda rowerem, fitness) czy zamieniając samochód w uniwersytet na kółkach... zeszyty ćwiczeń i skrypty. Do każdej lekcji wideo przygotowaliśmy ćwiczenia. Jeśli lekcja tego wymaga, to rób notatki podczas oglądania i koniecznie zawsze wykonuj zadania. Słownictwo potrzebne do przetłumaczenia zdań powinno się znajdować w ćwiczeniach do danej lekcji. Odpowiedzi do zadań znajdziesz w pliku na samym dole materiałów o tytule: "Odpowiedzi". quizów - do weryfikacji wiedzy przez użytkowników egzaminów - do weryfikacji wiedzy zachowywanej w statystykach. Kurs został zaprojektowany tak aby moduł edukacyjny można było wykonać w kilka minut. Dzięki temu podejściu opartemu na tzw mikro-learningu (ang. microlearning) materiał edukacyjny podzielony jest na mniejsze - łatwiejsze do przyswojenia porcje wiedzy. Część 1: Wprowadzenie Jak uczyć się niemieckiego, żeby nie zwariować? Poradnik o tym, jak zorganizować naukę, żeby przebiegała w efektywny i przyjemny sposób. Wymowa. Liczebniki. Część 2: Podstawy gramatyczne Zaimki osobowe. Odmiana czasownika “sein” przez osoby. Rzeczownik. O co chodzi z tym der, die, das? Budowa zdania oznajmującego. Odmiana czasownika “haben” przez osoby. Budowa zdań oznajmujących z czasownikiem “haben” i odmiana rzeczownika przez Akkusativ. Zaprzeczenie w zdaniu. Budowa zdań pytających. Budowa zdań pytających z zaimkami pytającymi. Odmiana czasowników regularnych przez osoby i zastosowanie w zdaniach. Część 3: Zdania z czasownikami modalnymi i czas przeszły Imperfekt. Czasowniki modalne- wprowadzenie Odmiana czasownika “können” przez osoby i budowanie zdań oznajmujących oraz pytań. Odmiana czasownika “müssen” przez osoby i budowanie zdań oznajmujących oraz pytań. Odmiana czasownika “dürfen” przez osoby i budowanie zdań oznajmujących oraz pytań. Czas przeszły Imperfekt: sein und haben. Czas przeszły Imperfekt dla czasowników regularnych Czas przeszły Imperfekt: czasowniki modalne. Część 4: Trening słownictwa i budowania zdań ze słownictwem z branży elektrycznej i metalowej. Narzędzia elektryka. Elementy obwodów elektrycznych. Narzędzia i bezpieczeństwo przy obróbce metalu Czynności obróbki metalu. UWAGA - jako bonus - w modułach 2 i 3 znajduje się również słownictwo stosowane w bardzo popularnych branżach - metalowej i elektrycznej.

Gross price: 500.00 PLN

Buy course

Daria Jurga

Szkoleniowiec języka niemieckiego

What will you learn

 • Odmiany czasownika “sein” przez osoby.
 • Więcej na temat rzeczownika i rodzajników: der, die, das
 • Jak zorganizować naukę, żeby przebiegała w efektywny i przyjemny sposób.
 • Nazywania czynności obróbki metalu
 • Nazywania czynności obróbki metalu

Trailer

Sample activities

Kurs języka niemieckiego - poziom podstawowy

Wymowa w języku niemieckim

Added at
2023-03-09 18:30:39
Edited at
2023-09-29 10:06:21

Wymowa w języku niemieckim

Kurs języka niemieckiego - poziom podstawowy

Wymowa w języku niemieckim

Added at
2023-03-09 18:30:39
Edited at
2023-03-09 18:30:39

Wymowa w języku niemieckim

Kurs języka niemieckiego - poziom podstawowy

Wymowa w języku niemieckim

Added at
2023-03-09 18:30:39
Edited at
2023-03-09 18:30:39

All activities

workbook

Jak się uczyć na tym kursie?

The activity is disabled

audiobook

Wymowa w języku niemieckim

The activity is disabled

workbook

Wymowa w języku niemieckim

The activity is disabled

video

Liczebniki główne 0-99

The activity is disabled

audiobook

Liczebniki główne 0-99

The activity is disabled

workbook

Liczebniki główne 0-99

The activity is disabled

video

Liczebniki główne od 100

The activity is disabled

workbook

Liczebniki główne od 100

The activity is disabled

audiobook

Liczebniki główne od 100

The activity is disabled

video

Zaimki osobowe

The activity is disabled

audiobook

Zaimki osobowe

The activity is disabled

workbook

Zaimki osobowe

The activity is disabled

video

Odmiana czasownika sein

The activity is disabled

audiobook

Odmiana czasownika sein

The activity is disabled

workbook

Odmiana czasownika sein

The activity is disabled

Odmiana "sein" przez osoby
 • Number of questions: 8
 • Single approach
 • Questions in the exam may be multiple choice

exam

Odmiana "sein" przez osoby

Number of questions: 8

The activity is disabled

video

Budowa zdania oznajmującego

The activity is disabled

audiobook

Budowa zdania oznajmującego

The activity is disabled

workbook

Budowa zdania oznajmującego

The activity is disabled

video

Rzeczowniki. O co chodzi z tym „der, die, das”?

The activity is disabled

audiobook

Rzeczowniki. O co chodzi z tym „der, die, das”?

The activity is disabled

workbook

Rzeczowniki. O co chodzi z tym „der, die, das”?

The activity is disabled

video

Haben - odmiana

The activity is disabled

audiobook

Haben - odmiana

The activity is disabled

workbook

Haben - odmiana

The activity is disabled

video

Zdania z czasownikiem „haben”

The activity is disabled

audiobook

Zdania z czasownikiem „haben”

The activity is disabled

workbook

Zdania z czasownikiem „haben”

The activity is disabled

video

Pytania

The activity is disabled

audiobook

Pytania

The activity is disabled

workbook

Pytania

The activity is disabled

video

Pytania z zaimkiem pytającym

The activity is disabled

audiobook

Pytania z zaimkiem pytającym

The activity is disabled

workbook

Pytania z zaimkiem pytającym

The activity is disabled

video

Odmiana czasownika „machen”

The activity is disabled

audiobook

Odmiana czasownika „machen”

The activity is disabled

workbook

Odmiana czasownika „machen”

The activity is disabled

video

Zaprzeczenie „nicht”

The activity is disabled

audiobook

Zaprzeczenie „nicht”

The activity is disabled

workbook

Zaprzeczenie „nicht”

The activity is disabled

video

Rodzajnik nieokreślony i zaprzeczenie „kein, ke...

The activity is disabled

audiobook

Rodzajnik nieokreślony i zaprzeczenie „kein, ke...

The activity is disabled

workbook

Rodzajnik nieokreślony i zaprzeczenie „kein, ke...

The activity is disabled

video

Rodzajnik nieokreślony i zaprzeczenie „keine” (...

The activity is disabled

audiobook

Rodzajnik nieokreślony i zaprzeczenie „keine” (...

The activity is disabled

workbook

Rodzajnik nieokreślony i zaprzeczenie „keine” (...

The activity is disabled

video

Rodzajnik nieokreślony i zaprzeczenie „kein” (R...

The activity is disabled

audiobook

Rodzajnik nieokreślony i zaprzeczenie „kein” (R...

The activity is disabled

workbook

Rodzajnik nieokreślony i zaprzeczenie „kein” (R...

The activity is disabled

video

Czasowniki modalne

The activity is disabled

audiobook

Czasowniki modalne

The activity is disabled

workbook

Czasowniki modalne

The activity is disabled

video

Können - móc, umieć, potrafić

The activity is disabled

audiobook

Können - móc, umieć, potrafić

The activity is disabled

workbook

Können - móc, umieć, potrafić

The activity is disabled

video

Müssen - musieć

The activity is disabled

audiobook

Müssen - musieć

The activity is disabled

workbook

Müssen - musieć

The activity is disabled

video

Dürfen - móc, mieć pozwolenie

The activity is disabled

audiobook

Dürfen - móc, mieć pozwolenie

The activity is disabled

workbook

Dürfen - móc, mieć pozwolenie

The activity is disabled

video

Czas przeszły Imperfekt war i hatte

The activity is disabled

audiobook

Czas przeszły Imperfekt war i hatte

The activity is disabled

workbook

Czas przeszły Imperfekt war i hatte

The activity is disabled

video

Czas przeszły Imperfekt dla czasowników modalnych

The activity is disabled

audiobook

Czas przeszły Imperfekt dla czasowników modalnych

The activity is disabled

workbook

Czas przeszły Imperfekt dla czasowników modalnych

The activity is disabled

video

Imperfekt dla pozostałych czasowników

The activity is disabled

audiobook

Imperfekt dla pozostałych czasowników

The activity is disabled

workbook

Imperfekt dla pozostałych czasowników

The activity is disabled

video

Czas przeszły Imperfekt dla czasowników nieregu...

The activity is disabled

audiobook

Czas przeszły Imperfekt dla czasowników nieregu...

The activity is disabled

workbook

Czas przeszły Imperfekt dla czasowników nieregu...

The activity is disabled

workbook

Ćwiczenia do poniższych lekcji:

The activity is disabled

video

Narzędzia elektryka 1

The activity is disabled

video

Narzędzie elektryka 1 zdania

The activity is disabled

video

Narzędzia elektryka 2

The activity is disabled

video

Narzędzia elektryka 2 zdania

The activity is disabled

video

Elementy prostego obwodu elektrycznego

The activity is disabled

video

Włączyć/ wyłączyć: czasowniki rozdzielnie złożone

The activity is disabled

video

Ubranie ochronne przy obróbce metalu

The activity is disabled

video

Bezpieczeństwo przy obróbce metalu

The activity is disabled

video

Czynności obróbki metalu

The activity is disabled

workbook

Zeszyt ćwiczeń - wersja do druku (tylko w razie konieczności!)

The activity is disabled

Egzamin konćowy
 • Number of questions: 21
 • Multiple approaches
 • Questions in the exam may be multiple choice

exam

Egzamin konćowy

Number of questions: 21

The activity is disabled

workbook

Odpowiedzi do lekcji 2

The activity is disabled

workbook

Odpowiedzi do lekcji 6

The activity is disabled

workbook

Odpowiedzi do lekcji 9

The activity is disabled

workbook

Odpowiedzi lekcja 10: pytania

The activity is disabled

workbook

Odpowiedzi lekcja 11: pytania z zaimkiem pytającym

The activity is disabled

workbook

Odpowiedzi lekcja 12: odmiana "machen"

The activity is disabled

workbook

Odpowiedzi lekcja 13: zaprzeczenie nicht

The activity is disabled

workbook

Odpowiedzi lekcja 14: rodzajnik nieokreślony i ...

The activity is disabled

workbook

Odpowiedzi lekcja 15: rodzajnik nieokreślony i ...

The activity is disabled

workbook

Odpowiedzi lekcja 16: rodzajnik nieokreślony i ...

The activity is disabled

workbook

Odpowiedzi: Lekcja 18: koennen

The activity is disabled

workbook

Odpowiedzi lekcja 19 muessen

The activity is disabled

workbook

Odpowiedzi lekcja 20: duerfen, sollen

The activity is disabled

workbook

Odpowiedzi lekcja 21: war i hatte

The activity is disabled

workbook

Odpowiedzi lekcja 21: Imperfekt czasowników mod...

The activity is disabled

workbook

Odpowiedzi lekcja 23 : Imperfekt czasowników regularnych

The activity is disabled

workbook

Odpowiedzi lekcja 24: czas przeszły Imperfekt czasowników nieregularnych

The activity is disabled

workbook

odpowiedzi lekcja 6: elementy obwodu elektrycznego

The activity is disabled

workbook

Odpowiedzi lekcja 8: bezpieczeństwo przy obróbce metalu

The activity is disabled

workbook

Odpowiedzi Lekcja 9: czynności obróbki metalu

The activity is disabled

workbook

der,die,das-listy do uzupełniania

The activity is disabled

workbook

Lista czasowników z nieregularną formą czasu przeszłego

The activity is disabled