Show trailer

Study time: 30
Gross price: 500.00
Currency PLN
Activities count: 71
License (mos): 12

Język niemiecki - Kurs średniozaawansowany

W tym kursie skupimy się na gramatyce języka niemieckiego, która jest bardzo ważna. Będziemy ćwiczyć odmianę rzeczowników, zaimków osobowych, zaimka zwrotnego przez przypadki. Nauczymy się również stopniowania przymiotnika i jego odmiany przez przypadki z rodzajnikiem określonym, tworzenia liczby mnogiej, poznamy przyimki miejsca, imiesłów czasownika Partizip II, czas przeszły Perfekt i czas przyszły Futur I. Oprócz tego opowiem Ci, czy można nauczyć się rozpoznawania rodzajnika po końcówce rzeczownika, a jeśli tak, to jak to robić? Przyjemności!

Gross price: 500.00 PLN

Buy course

Daria Jurga

Szkoleniowiec języka niemieckiego

What will you learn

 • Odmiana przymiotnika przez przypadki 4. Nominativ Adjektivendungen 5. Akkusativ Adjektivendungen 6. Dativ Adjektivendungen
 • Rozpoznawanie rodzajnika rzeczownika po jego końcówce
 • Futur I
 • Perfekt
 • Partizip II
 • Odmiana zaimka zwrotnego
 • Odmiana przez przypadki zaimka osobowego
 • Przyimki

Trailer

All activities

workbook

Nominativ

The activity is disabled

workbook

Akkusativ

The activity is disabled

workbook

Dativ

The activity is disabled

audiobook

Dativ

The activity is disabled

quiz

Akkusativ oder Nominativ?

Number of questions: 15

The activity is disabled

Czasowniki z Akkusativem
 • Number of questions: 24
 • Multiple approaches
 • Questions in the exam may be multiple choice

exam

Czasowniki z Akkusativem

Number of questions: 24

The activity is disabled

quiz

Dativ oder Akkusativ?

Number of questions: 30

The activity is disabled

video

Odmiana przymiotnika przez przypadek Nominativ

The activity is disabled

audiobook

Odmiana przymiotnika przez przypadek Nominativ

The activity is disabled

workbook

Odmiana przymiotnika: Nominativ

The activity is disabled

video

Odmiana przymiotnika przez przypadek Akkusativ

The activity is disabled

audiobook

Odmiana przymiotnika przez przypadek Akkusativ

The activity is disabled

workbook

Odmiana przymiotnika: Akkusativ

The activity is disabled

video

Adjektivendungen: Nominativ und Akkusativ

The activity is disabled

video

Odmiana przymiotnika przez przypadek Dativ

The activity is disabled

audiobook

Odmiana przymiotnika przez przypadek Dativ

The activity is disabled

workbook

Odmiana przymiotnika: Dativ

The activity is disabled

video

Odmiana przymiotnika z Dativem

The activity is disabled

audiobook

Odmiana przymiotnika z Dativem

The activity is disabled

quiz

Adjektivendungen

Number of questions: 10

The activity is disabled

video

Stopień wyższy przymiotnika

The activity is disabled

audiobook

Stopień wyższy przymiotnika

The activity is disabled

workbook

Wyższy stopień przymiotnika

The activity is disabled

quiz

Komparativ

Number of questions: 20

The activity is disabled

video

Stopień najwyższy przymiotnika

The activity is disabled

audiobook

Stopień najwyższy przymiotnika

The activity is disabled

workbook

Stopień najwyższy przymiotnika

The activity is disabled

quiz

Komparativ und Superlativ

Number of questions: 10

The activity is disabled

workbook

Tworzenie liczby mnogiej

The activity is disabled

workbook

Zaimek dzierżawczy

The activity is disabled

video

Zaimki dzierżawcze Nominativ

The activity is disabled

audiobook

Zaimki dzierżawcze Nominativ

The activity is disabled

video

Zaimki dzierżawcze Akkusativ

The activity is disabled

audiobook

Zaimki dzierżawcze Akkusativ

The activity is disabled

video

Zaimki dzierżawcze Dativ

The activity is disabled

audiobook

Zaimki dzierżawcze Dativ

The activity is disabled

quiz

Odmiana zaimka dzierżawczego

Number of questions: 10

The activity is disabled

workbook

Signalendungen

The activity is disabled

video

Signalendungen "der"

The activity is disabled

audiobook

Signalendungen "der"

The activity is disabled

video

Signalendungen "die"

The activity is disabled

audiobook

Signalendungen "die"

The activity is disabled

audiobook

Signalendungen "das"

The activity is disabled

video

Signalendungen "das"

The activity is disabled

video

Przyimki- wprowadzenie

The activity is disabled

workbook

Przyimki

The activity is disabled

video

Lokale Präpositionen: Woher

The activity is disabled

video

Lokale Präpositionen: Wo

The activity is disabled

audiobook

Lokale Präpositionen Wo

The activity is disabled

video

Lokale Präpositionen: Wohin

The activity is disabled

audiobook

Lokale Präpositionen: Wohin

The activity is disabled

audiobook

Zaimki osobowe w przypadkach Nominativ Akkusativ

The activity is disabled

audiobook

Lokale Präpositionen Woher

The activity is disabled

video

Zaimek Zwrotny

The activity is disabled

audiobook

Zaimek Zwrotny

The activity is disabled

workbook

Zaimek zwrotny

The activity is disabled

video

Zaimki osobowe w przypadkach Dativ

The activity is disabled

video

Partizip II

The activity is disabled

workbook

Partizip II

The activity is disabled

video

Partizip II cz. rozdzielnie i nierozdzielnie zł.

The activity is disabled

workbook

Partizip II rozdzielnie i nierozdzielnie

The activity is disabled

video

Perfekt

The activity is disabled

workbook

Perfekt

The activity is disabled

video

Zaimki osobowe w przypadkach Nominativ Akkusativ

The activity is disabled

workbook

Zaimek osobowy

The activity is disabled

audiobook

Zaimki osobowe w przypadkach Dativ

The activity is disabled

workbook

Futur I

The activity is disabled

quiz

Test na rodzajniki

Number of questions: 20

The activity is disabled

workbook

Übungsheft

The activity is disabled

workbook

Übungsheft Loesungen

The activity is disabled