Show trailer

Study time: 10
Gross price: 149.00
Currency PLN
Activities count: 50
License (mos): 12

Zarządzanie zmianą w organizacji

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają kompetencje zarządzania zmianami, począwszy od małych do dużych, z uwzględnieniem procesów psychospołecznych zachodzących w jednostkach i zespołach. Poznają kroki wdrażania zmian opracowane przez J. Kottera, które dziś uznawane za jeden z najbardziej skutecznych modeli.

Gross price: 149.00 PLN

Buy course

Małgorzata Mrug

trener biznesu, coach, konsultant, asesor, facylitator

What will you learn

  • jak tworzyć impuls do zmiany w organizacji
  • jak budować odpowiednią wizję zmiany
  • jak stworzyć efektywną koalicję wprowadzającą zmiany
  • jak komunikować zmianę w organizacji
  • jak usuwać bariery we wdrożeniu zmiany
  • jak kreować małe sukcesy
  • jak konsolidować osiągnięcia
  • jak ugruntować zmianę

Sample activities

Zarządzanie zmianą w organizacji

Wstęp do 8 kroków_szkolenie video

Added at
2023-03-09 15:14:08
Edited at
2023-09-29 10:06:23

Wprowadzenie na temat Johna Kottera i jego modelu 8 kroków wdrażania zmian.

Zarządzanie zmianą w organizacji

Wstęp do 8 kroków_szkolenie audio

Added at
2023-03-09 15:14:08
Edited at
2023-03-09 15:14:08

Wprowadzenie na temat Johna Kottera i jego modelu 8 kroków wdrażania zmian.

Zarządzanie zmianą w organizacji

Gotowość organizacji do zmiany_ćwiczenie audio

Added at
2023-03-09 15:14:08
Edited at
2023-03-09 15:14:08

Ćwiczenie, w którym przeanalizujesz, czy Twoja organizacja jest gotowa do wdrożenia zmiany, którą planujesz lub obserwujesz.

Zarządzanie zmianą w organizacji

Wstęp do 8 kroków_podręcznik

Added at
2023-03-09 15:14:08
Edited at
2023-03-09 15:14:08

Pierwszy rozdział podręcznika, w którym przeczytasz ogólne informacje na temat modelu 8 kroków Johna Kottera.

All activities

video

Wstęp do 8 kroków_szkolenie video

The activity is disabled

audiobook

Wstęp do 8 kroków_szkolenie audio

The activity is disabled

audiobook

Gotowość organizacji do zmiany_ćwiczenie audio

The activity is disabled

workbook

Wstęp do 8 kroków_podręcznik

The activity is disabled

video

Krok 1_szkolenie video

The activity is disabled

audiobook

Krok 1_szkolenie audio

The activity is disabled

workbook

Krok 1_podręcznik

The activity is disabled

audiobook

Krok 1_ćwiczenie audio

The activity is disabled

video

Krok 2_szkolenie video

The activity is disabled

audiobook

Krok 2_szkolenie audio

The activity is disabled

workbook

Krok 2_podręcznik

The activity is disabled

audiobook

Krok 2_ćwiczenie audio

The activity is disabled

workbook

Krok 2_ćwiczenie pisemne

The activity is disabled

video

Krok 3_szkolenie video

The activity is disabled

audiobook

Krok 3_szkolenie audio

The activity is disabled

workbook

Krok 3_podręcznik

The activity is disabled

audiobook

Krok 3_ćwiczenie audio

The activity is disabled

workbook

Krok 3_ćwiczenie pisemne

The activity is disabled

video

Krok 4_szkolenie video

The activity is disabled

audiobook

Krok 4_szkolenie audio

The activity is disabled

workbook

Krok 4_podręcznik

The activity is disabled

audiobook

Krok 4_ćwiczenie audio

The activity is disabled

workbook

Krok 4_ćwiczenie pisemne

The activity is disabled

quiz

Kroki 1-4_quiz

Number of questions: 5

The activity is disabled

video

Krok 5_szkolenie video

The activity is disabled

audiobook

Krok 5_szkolenie audio

The activity is disabled

workbook

Krok 5_podręcznik

The activity is disabled

audiobook

Krok 5_ćwiczenie audio

The activity is disabled

workbook

Krok 5_ćwiczenie pisemne

The activity is disabled

video

Krok 6_szkolenie video

The activity is disabled

audiobook

Krok 6_szkolenie audio

The activity is disabled

workbook

Krok 6_podręcznik

The activity is disabled

audiobook

Krok 6_ćwiczenie audio

The activity is disabled

workbook

Krok 6_ćwiczenie pisemne

The activity is disabled

video

Krok 7_szkolenie video

The activity is disabled

audiobook

Krok 7_szkolenie audio

The activity is disabled

workbook

Krok 7_podręcznik

The activity is disabled

audiobook

Krok 7_ćwiczenie audio

The activity is disabled

workbook

Krok 7_ćwiczenie pisemne

The activity is disabled

video

Krok 8_szkolenie video

The activity is disabled

audiobook

Krok 8_szkolenie audio

The activity is disabled

workbook

Krok 8_podręcznik

The activity is disabled

audiobook

Krok 8_ćwiczenie audio

The activity is disabled

workbook

Krok 8_ćwiczenie pisemne

The activity is disabled

quiz

Kroki 5-8_quiz

Number of questions: 4

The activity is disabled

workbook

8 kroków_podręcznik - całość

The activity is disabled

video

Aspekt psychospołeczny wprowadzania zmian pt1

The activity is disabled

video

Aspekt psychospołeczny wprowadzania zmian pt2

The activity is disabled

video

Aspekt psychospołeczny wprowadzania zmian pt3

The activity is disabled

video

Aspekt psychospołeczny wprowadzania zmian pt4

The activity is disabled